tal sr site name

gerb ua

Оновленно 6:19 AM EET, Jan 18, 2019
Головна/Рішення селищної ради/13 сесія 7 скликання/Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій Талалаївської селищної ради

Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій Талалаївської селищної ради

герб.png

Україна
ТАЛАЛАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ТАЛАЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
( тринадцята  сесія  сьомого  скликання)

18 жовтня     2018 року                                                                                           смт.Талалаївка


Про затвердження Положення
про он-лайн трансляцію засідань 
сесій Талалаївської селищної ради


Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, Талалаївська селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій Талалаївської селищної  ради згідно з додатком.
2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.


Селищний  голова                                                                  Ю.Є Величко


 

 

 

 

 

Додаток
до рішення селищної ради
від 18.10.2018 року


ПОЛОЖЕННЯ
про он-лайн трансляцію засідань сесій Талалаївської селищної ради

 

 1. Загальна частина
  1.1. Основні терміни використані в Положенні:
  Засідання - форма роботи ради, засідання сесії ради відбувається за участі депутатів ради, керівництва ради та ін..
  Сесія ради - сукупність пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.
  Он-лайн трансляція Засідання - трансляція Засідання в режимі реального часу за допомогою технічних засобів через веб-ресурси ради, проведення відеозйомки камерами для фіксації роботи ради .
  Архів – місце зберігання усіх відео записів засідань, що знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет.
  Веб-ресурси ради - веб-сайт ради, веб-сайт голови ради та офіційні сторінки ради в соціальних мережах.
  Веб-сайт - сукупність інформаційних ресурсів (електронних документів), програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг певного суб'єкта за унікальною адресою у мережі Інтернет.
  1.2. Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій ради (надалі – Положення) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо налагодження он-лайн трансляції Засідань.
  1.3. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“.
  1.4. Положення поширює свою дію на висвітлення діяльності Талалаївської селищної ради, депутатів селищної ради, голови ради, посадових осіб селищної ради , органів самоорганізації населення під час Засідань.

  2. Мета і завдання Положення

  2.1. Метою Положення є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Талалаївської селищної ради, її посадових осіб та депутатів через залучення механізму он-лайн трансляції Засідань, а також засобів масової інформації, громадян до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.
  2.2. Основними завданнями Положення є:
  2.2.1. Інформування мешканців ОТГ про діяльність Талалаївської селищної ради, посадових осіб та депутатів під час Засідань.
  2.2.2.Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

  3. Предмет та основні засади он-лайн трансляції Засідань

  3.1. Предметом он-лайн трансляцій виступає діяльність Талалаївської селищної ради , депутатів, голови ради, посадових осіб ради під час Засідань.
  3.2. Он-лайн трансляція Засідань передбачає трансляцію засідань сесій ради (від відкриття засідання до його повного завершення) з використанням обладнання встановленого у сесійній залі ради чи інших приладів.
  3.2.1. Камери, що використовуються для он-лайн трансляцій повинні бути розміщені в такий спосіб, щоб було чітко видно трибуну (головуючого Засідання) і зал засідань (депутатів).
  3.2.2. Талалаївська селищна рада забезпечує технічне обслуговування обладнання для он-лайн трансляції.
  Відповідальний за обслуговування обладнання – ІТ адміністратор ради. Перед проведенням Засідання відповідальна особа перевіряє обладнання на предмет його придатності, перевіряє наявність інтернет- зв’язку. У разі наявності технічних проблем – оперативно усуває їх.
  3.3. Засідання сесій ради транслюється в режимі он-лайн на веб- ресурсах ради в обов’язковому порядку.
  3.4.У разі відсутності інтернет зв’язку у залі засідань ради через об’єктивні обставини Засідання переноситься на іншу дату, або проводиться запис на відеокамеру з подальшим обов’язковим оприлюдненням у відкритих джерелах та на веб ресурсах ради у порядку передбаченому у п. 3.5.
  3.5. Запис Засідання підлягає оприлюдненню у день Засідання або на наступний робочий день. Архів записів Засідань зберігається у вільному доступі на веб -ресурсах ради протягом 5 років з часу його запису.
  3.6. Трансляція Засідань є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення роботи органів місцевого самоврядування та органів державної влади, а також для всіх громадян району.
  3.7. Пріоритетними темами для висвітлення через механізм он-лайн трансляцій крім Засідань сесій ради є :
  3.7.1. Інформування громади про діяльність голови, його заступника, посадових осіб Талалаївської селищної ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади.
  3.7.2. Інформування про діяльність Талалаївської селищної ради, постійних і тимчасових комісій, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади.
  3.7.3. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань Талалаївської селищної ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
  3.7.4. Щорічні плани і звіти про діяльність Талалаївської селищної ради  та її посадових осіб.

  4. Відповідальність за виконання Положення

  4.1. Відповідальність за налагодження он-лайн трансляції засідань сесій ради та за зберігання архіву записів засідань сесій несе виконавчий апарат селищної ради .
  4.2. Посадові особи виконавчого апарату  селищної ради несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

  5. Очікувані результати виконання Положення

  У результаті виконання Положення очікується:
  5.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу Талалаївської селищної ради, її виконавчого апарату, посадових осіб та депутатів.
  5.2. Підвищення результативності виконання  селищною владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою.
  5.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

  6. Прикінцеві положення

  6.1. Контроль за виконанням Положення здійснюють заступник селищного голови.
  6.2. Інформація про прийняття Положення та хід його виконання публікується на веб ресурсах Талалаївської селищної ради.
  6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
  6.4. Положення набирає чинності з дня його прийняття.
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!