tal sr site name

gerb ua

Головна/Наша діяльність/Новини/Конкурс на створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ

Конкурс на створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ

герб.png

УКРАЇНА

ТАЛАЛАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ТАЛАЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

05 травня  2018 року                      смт. Талалаївка                      №

 Про оголошення конкурсу на створення

 офіційної символіки Талалаївської ОТГ

 

З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл  Красний Колядин, Липове, Корінецьке, Понори, селища Талалаївка, утвердження звичаїв і традицій  народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ з 07 травня 2018 року по 07 червня  2018 року.
 2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ.( додаток № 1)
 3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Талалаївської селищної ради.
 4. Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Талалаївської ОТГ(додаток 2).
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                                   Ю.Є.Величко

                                                                                                                    

 

 

Додаток  № 1
до розпорядження голови

Талалаївської селищної ради
від 05 травня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ

 І. Загальні положення

1.1.   Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Талалаївської  ОТГ (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.

1.2.   Організатором конкурсу є виконавчий комітет Талалаївської селищної ради Талалаївського району Чернігівської області.

1.3.   Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 07.05.2018 р. по 21.05.2018 р.;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 22.05.2018 по 23.05.2018 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 24.05.2017 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 07.06.2018;

5 етап – затвердження рішенням сесії Талалаївської селищної ради офіційної символіки – 26.06.2018 р.

1.4.   Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням голови  Талалаївської селищної ради.

1.5.   Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6.   Виконавчий комітет  Талалаївської селищної ради (ОТГ) залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1.   Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Талалаївської ОТГ, а саме:

 • створення ескізу герба та прапора ОТГ;
 • створення ескізу логотипа ОТГ;
 • написання тексту та музики гімну ОТГ.

2.2. Завданнями конкурсу є:

 • залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Талалаївської ОТГ;
 • пробудження у жителів об’єднаної територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
 • розроблення та створення офіційної символіки об’єднаної  територіальної громади  (герба, прапора, гімну ,логотипа ).

 ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1.   У конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2.   Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3.   Для участі у конкурсі особа подає заявку довільної форми  та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4.   Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5.   Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6.   У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

 • Прізвище, ім’я, по-батькові;
 • Адреса;
 • Контактні телефони;
 • Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1.   Вимоги до ескізу герба та прапора, логотипу та написання гімну.

Герб  ОТГ

 4.1.1. Ескіз герба Талалаївської ОТГ повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Прапор  ОТГ

 4.1.3. Ескіз прапора Талалаївської ОТГ повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 Логотип  ОТГ

 4.1.5.  Ескіз  логотипа  Талалаївської ОТГ  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Вимоги до тексту та музики гімну  об’єднаної  територіальної громади

4.1.7 Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіо файлу  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD‑R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну об’єднаної  територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади,прагнення його жителів жити в незалежній державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

 • заявку на участь у конкурсі;
 • кольорове зображення герба об’єднаної територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді )
 • короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);
 • кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);
 • короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

 • заявку на участь у конкурсі ;
 • текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);
 • ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);
 • за бажанням – аудіо файл гімну (в електронному вигляді або на CD‑R диску)

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Талалаївської  селищної  ради .

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою у назві теми листа "Герб, прапор, логотип, гімн  об’єднаної територіальної громади".

                                                                                                                            

Д о д а т о к   №2

до розпорядження   голови

Талалаївської селищної ради

№    від  07. 05.2018 року

С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку  Талалаївської ОТГ

 1. Михайлюк Т.В.- секретар Талалаївської селищної ради, голова комісії;
 2. Плюта О.П.- начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради;
 3. Кравчук В.М. - спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради;
 4. Огій О.І.- директор Талалаївського краєзнавчого музею;
 5. Михно С.В. - директор Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 6. Галаган Н.І.- директор Центру ДЮТ;
 7. Картава О.І. - директор Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 8. Нужненко Н.В.- вчитель історії Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 9. Лут С.Г. - завідуюча Липівським сільським клубом;
 10. Задорожня З.Г. - директор Дому народних традицій с. Скороходове;
 11. Сокол Є.М.- директор  Красноколядинської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 12. Мірошниченко Г.Я.- пенсіонерка с. Красний Колядин;
 13. Кунденко В.В.- пенсіонерка с. Красний Колядин;
 14. Долошко С.М. - директор Корінецького сільського будинку культури;
 15. Самозвон О.В.- директор Талалаївської школи мистецтв ;
 16. Онищенко М.О. - заступник редактора газети «Трибуна хлібороба»;
 17. Химуля В.Г.- спеціаліст фінансового відділу селищної ради.
Останнє редагуванняСубота, 05 травня 2018 09:56

Email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!